Letní příměstské tábory MultiBall
 

Parkour kroužek se SEBEM

Aktuálně neprobíhá nábor do žádného sportovního kroužku.

Pokud přemýšlíte o tom, zda začít s parkourem, tak ideální příležitostí bude září 2022, kdy bude startovat kroužek pro úplné začátečníky, ale také budeme dělat do nábory pokročilých skokanů, kteří trénují už delší dobu.

Sledujte naše webové stránky a dozvíte se včas, kdy bude registrace spuštěna.

VIDEO UPOUTÁVKA

Sebastian Hlava skáče parkour již 10. rokem, je držitelem licence Trenér parkouru III. třídy. Můžete si jej pamatovat z teamu „Urban Sense“, se kterým se zúčastnil populární televizní soutěže „Česko Slovensko má talent“, od té doby jste jej mohli potkat na nespočtu akcí, workshopů a vystoupení. Parkour se stal doslova jeho životní styl a od září se můžete těšit na nové sportovní kroužky parkouru pod jeho vedením.

Zpět na nabízíme