• Obří trampolínová parkour hala na Jihu Čech!
  • Dobrodružství si vybereš sám!
Příměstský tábor

Dobrodružství si vybereš sám

Airbag

Vybíjená

Skokanské můstky

Gymnastická trampolína

Olympijské trampolíny

Tobogán

Ninja

Trampolíniště

Battle - přetlačovaná

Big Jump

Maxi skoky

Lezecká stěna

Basket

Pěnové moře

Parkour zóny