Letní příměstské tábory PARKOUR KROUŽKY

Dobrodružství si vybereš sám

Městečko

Airbag

Vybíjená

Skokanské můstky

Gymnastická trampolína

Olympijské trampolíny

Tobogán

Ninja

Trampolíniště

Big Jump

Maxi skoky

Lezecká stěna

Basket

Pěnové moře

Parkour zóny

Multiball