Hurá, zvětšujeme!

DOČASNĚ UZAVŘENO
25.11 - 12.12.

Již před koncem roku
na ploše 1.200m2

Dobrodružství si vybereš sám

Trampolíniště

Battle - přetlačovaná

Big Jump

Maxi skoky

Lezecká stěna

Basket

Pěnové moře

Parkour

Ninja

Airbag

Skokanské můstky

Vybíjená

Gymnastická trampolína

Tobogán

Olympijské trampolíny