28.9. a 29.9. Jump aréna Tábor i Městečko otevřeny už od rána: 8:45 - 19:00. Rezervace jednoduše online.

Letní příměstské tábory PARKOUR KROUŽKY

Máme otevřené Městečko! Hřiště pro nejmenší..

5. 7. 2022

Máme otevřené Městečko denně 8:45 - 19:00.

Patrový labyrint se spoustou skluzavek, míčků, interaktivní zábavy a toboganem pro nejmenší děti. Vstup od 1 do 5 let.

O velkých letních prázdninách máme vstup z kapacitních důvodů na celé hodiny, příchod vždy mezi 45-00. Od září 2022 to bude benevoletnější. Vstup je od 1 do 5 let. Rezervaci provádějte jednoduše online.

VIDEO :)

Po příchodu do prostoru Jump arény Tábor se dejte doprava, po schodech nahoru, ke kavárně, kde vás odbavíme.

 Věrnostní kartička 

1 NÁVŠTĚVA = 1 RAZÍTKO, za 5 rázítek káva ZDARMA, za 5 razítek vstup ZDARMA. Jednou měsíčně vylosujeme 2 z vás, kteří v daném měsíci kartičku vychodili a ti se mohou těšit na 2 hodiny navíc úplně ZDARMA.

Před 1. návštěvou, si prosím, pečlivě pročtěte bezpečnostní pravidla:

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA MĚSTEČKA

  • Hrajte si a užívejte si atrakce vždy v rámci svých možností, schopností a svého zdravotního stavu
  • Buďte ohleduplní k ostatním dětem
  • Rodiče/doprovázející osoby musí mít děti pod neustálým dohledem.
  • Vstup povolen z hygienických důvodů pouze v klasických ponožkách
  • Nešplhejte na atrakce z vnějšku
  • Na skluzavkách se smí jezdit pouze vsedě a je zakázáno se pohybovat v dojezdu všech skluzavek
  • V prostoru Městečka není dovoleno používat jakékoli tvrdé či ostré předměty ani vlastní hračky
  • Nevstupujte na atrakce s jídlem, pitím a žvýkačkou
  • Neberte si kusy oděvu opatřené šňůrkami či provázky, je doporučeno volné sportovní oblečení
  • Vždy se řiďte instrukcemi personálu Jump arény Tábor

Těším se na vaší návštěvu.