Kroužky s Kačkou pondělí 15:00, 16:00 (start 26.9.)
Nový krožek s Jardou čtvrtek od 17:00 (start 6.10.)
Možnost dohlášení do kroužků se Sebem (do 5.10.)
Letní příměstské tábory PARKOUR KROUŽKY

Covid pravidla od 1.11. 2021

8. 11. 2021

Vážení zákazníci, v zázemí jump arény musíte mít nasazený respirátor, na trampolínách při skákání respirátor mít nemusíte. Při vstupu do Jump arény Tábor se cvičící osoby na recepci prokážou jedním z následujících způsobů:

 Platí pouze pro děti a dospělé starší 12 let, děti mladší 12 let se neprokazují ničím. 

a) Negativním PCR testem, který není starší než 3 dny, či antigenním testem, který není starší než 24 hodin, z certifikované laboratoře.

b) Potvrzením od doktora o prodělané nemoci ne starší než 180 dní.

c) Potvrzení o ukončeném očkování proti onemocnění Covid 19 - alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky

V Jump aréně Tábor probíhá pravidelná certifikovaná desinfekce všech prostorů.

Děkujeme za respektování těchto nařízení.